Επίδραση των υποπροϊόντων εσπεριδοειδών κατα την ανάπτυξη

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μερική αντικατάσταση του καρπού καλαμποκιού ή σιταριού με υποπροϊόντα εσπεριδοειδών, επιφέρει ισάξια αποτελέσματα και επιδράσεις στην ανάπτυξη των μηρυκαστικών.   Συγκεκριμένα, οι Xadjipanayiotou και Louka (1976) μελέτησαν τη θρεπτική αξία της ζυμωμένης πούλπας εσπεριδοειδών κατα τη προσθήκη της σε σιτηρέσιο παχυνόμενων μόσχων, αντικαθιστώντας ένα μέρος από τον καρπό κριθαριού. Για[…]